"Фактор 1 июля": как будет работать балансирующий рынок электроэнергии

26 июн 2019 10:53:09
электроэнергия
10 июня президент Украины Владимир Зеленский подал парламенту законопроект о переносе внедрения нового рынка электрической энергии в год. В то же время USAID Проект Энергетической Безопасности поддерживает перенос нового рынка только на три месяца. Несмотря на это, необходимые изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" до сих пор не приняты. Хотя с целью решения вопросов относительно максимальных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, 24 июня НКРЭКУ приняла изменения в правила этих рынков.

В случае начала работы нового рынка с 1 июля одним из сегментов этого рынка будет балансирующий рынок. Об особенностях его функционирования для Mind рассказала эксперт-консультант по энергетическим проектам Марина Грицишин (укр.).

Для роботи нового ринку електричної енергії важливо, щоб пропозиції виробників електроенергії відповідали фактичному попиту. Проте в реальному часі забезпечити цю відповідність досить важко, що призводить до небалансу електроенергії на ринку.

Для врегулювання небалансів використовуються балансуючі механізми – заходи, які застосовує оператор системи передачі для балансування електроенергії в реальному часі.

Відповідно до огляду Розвитку електричного балансуючого ринку Енергетичного співтовариства, балансуючий механізм відображає реальну вартість електроенергії. Крім того, балансуючий механізм стимулює учасників ринку до управління ризиками для запобігання витрат, пов’язаних з небалансами. Основна увага в балансуванні в більшості країн Енергетичного співтовариства зосереджена на впровадженні ринкового механізму, а згодом – і міждержавного обміну балансовими резервами та балансовою електроенергією.

У країнах ЄС оператори системи передачі співпрацюють для інтеграції ринків балансування. Зокрема, операторами системи передачі створені наступні платформи для балансування електроенергії в країнах ЄС: Міжнародне співробітництво з контролю за мережею (IGCC), Платформа для міжнародної координації автоматизованого відновлення частоти та функціонування стабільної системи (PICASSO), Транс-європейський обмін резервами (TERRE). Очікується, що інтеграція європейських балансуючих ринків призведе до додаткової економії понад 400 млн євро на рік.

З метою врегулювання питань небалансу на новому оптовому ринку електричної енергії України створюється балансуючий ринок.

Що таке балансуючий ринок?

Із впровадженням нового ринку в Україні функціонуватиме єдиний балансуючий ринок, організований оператором системи передачі – "Укренерго" з метою забезпечення достатніх обсягів потужності та енергії, необхідних для балансування в реальному часі обсягів виробництва, споживання, експорту та імпорту електроенергії. Він створюється також з метою врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України та фінансового врегулювання небалансів електроенергії.

На балансуючому ринку оператором системи передачі здійснюватиметься купівля-продаж електроенергії:

  • для балансування обсягів попиту та пропозиції електроенергії у межах поточної доби;
  • з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс.
Цільова функція балансуючого ринку – це мінімізації вартості покриття небалансу електроенергії. Для цього використовуються подані постачальником послуг балансування пропозиції на завантаження та на розвантаження. Вартість покриття небалансу електричної енергії системи є сумою всіх грошових коштів за акцептованими пропозиціями на балансуючу електроенергію.

Хто може бути учасником балансуючого ринку?

Балансуючий ринок управляється оператором системи передачі. До основних його учасників можна віднести постачальників послуг з балансування та сторін, відповідальних за небаланс.

Постачальниками послуг з балансування в Україні можуть бути виробники електроенергії та споживачі, які можуть пропонувати послуги з балансування (потужності та/або електроенергії) оператору системи передачі для балансування системи. У країнах ЄС до таких відносять також операторів систем для акумуляції електричної енергії. Постачальником послуг з балансування може бути учасник ринку електроенергії України, який відповідає вимогам правил ринку та зареєстрований для участі у балансуванні.

До сторін, відповідальних за небаланс, належать виробники електроенергії, гарантований покупець, трейдери, оператори систем розподілу, оператор ринку, оператор системи передачі та постачальники, які повинні допомагати забезпечувати баланс виробленої та спожитої електроенергії для запобігання відповідальності за небаланси. Усі вони обов’язково укладають договір про врегулювання небалансів.

Крім того, сторони, відповідальні за небаланс, зобов’язанні надавати оператору системи передачі фінансові гарантії виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів. Ця умова передбачена для забезпечення оплати за небаланси електроенергії.

Які особливості функціонування балансуючого ринку?

На балансуючому ринку роль оператора системи передачі полягає у забезпеченні збалансованості попиту та пропозиції при функціонуванні системи близько до реального часу, враховуючи результати ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку. Тому основою для функціонування балансуючого ринку є добре функціонуючий ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок.

Балансуючий ринок за основу свого функціонування бере зобов’язання виробників щодо відпуску електроенергії відповідно до повідомлень після закриття внутрішньодобового ринку.

Процес балансування складається з трьох основних етапів:

  • Оператор системи передачі визначає потреби в балансуючих резервах.
  • Оператор системи передачі закуповує необхідні балансуючи потужності.
  • Оператор системи передачі закуповує необхідну балансуючу енергію.
У межах роботи балансуючого ринку його учасниками надаються послуги з балансування. Під цим передбачається послуга купівлі-продажу електроенергії оператору системи передачі. Для надання послуг з балансування учасник ринку повинен приєднатися до договору про надання послуг з балансування.

Послуга з балансування надається постачальником послуг для забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та електричної енергії, необхідних для балансування в реальному часі обсягів виробництва та споживання електроенергії. Участь у балансуючому ринку обов’язкова для всіх виробників електроенергії. Виключення передбачено лише для виробників електроенергії із відновлюваних джерел енергії, для яких гарантований покупець може подавати пропозиції на балансуючу енергію.

Порядок роботи балансуючого ринку:

Постачальник послуг з балансування подає оператору системи передачі свої пропозиції щодо збільшення (зменшення) свого навантаження.

Оператор системи передачі надає постачальникам послуг з балансування команди на збільшення (зменшення) їхнього навантаження, здійснюючи на ринкових засадах відбір відповідних пропозицій (заявок).

За результатами роботи балансуючого ринку за відповідну добу розраховуються платежі оператора системи передачі та постачальників послуг з балансування за електричну енергію, ціни небалансу електричної енергії, а також обсяги небалансів електричної енергії учасників ринку.

Чи готовий балансуючий ринок до початку роботи нового ринку електричної енергії?

За тиждень до фактичного початку роботи нового ринку електричної енергії всіх хвилює готовність усіх сегментів ринку до роботи на новому ринку. За оцінками USAID Проект Енергетичної Безпеки (ESP) щодо балансуючого ринку існують певні питання, які ще в процесі реалізації.

Зокрема, важливо встановити ліміт цін на балансуючому ринку та врахувати ризики високих небалансів на початку роботи балансуючого ринку. У разі неврегулювання цих питань, на початку роботи балансуючого ринку можливі значні витрати учасників ринку на фінансові гарантії.

Важливим питанням для запровадження балансуючого ринку є точний комерційний облік. Так, за словами Всеволода Ковальчука, керівника "Укренерго", у операторів системи розподілу дуже низька точність обліку електричної енергії, що призводить до неправильного обліку 40% поставленої електроенергії.

Таким чином, робота балансуючого ринку залежить від роботи ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку. Для запобігання негативних наслідків від роботи балансуючого ринку важливі прийняті НКРЕКП зміни щодо ціни на електроенергію в правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку. Проте за менше ніж за тиждень до початку роботи нового ринку ще існують певні питання щодо цього процесу.


Читайте также

Главное в энергетике за 6 – 10 июля 2020 – обзор Энергореформы

Минэнерго избрало поставщика последней надежды на рынке газа для населения. "Донбассэнерго" перешло на сжигание импортного антрацита из-за приостановки газоснабжения. Обьявлен конкурс по отбору членов НКРЭКУ. Приоритет по закупке угля "Центрэнерго" должно отдавать госшахтам – Минэнерго, подробнее о главных новостях энергетики читайте в обзоре Энергореформы.

Как Украина может использовать опыт Германии в стимулировании развития ВИЭ? (мнение)

Ассоциация солнечной энергетики Украины исследовала, каким образом Германии удалось прийти к 49 ГВт построенных солнечных станций (по состоянию на 1.01.2020 года), а также проанализировала результаты применения "зеленого" тарифа в Германии и сравнила его с тарифом для СЭС в Украине (укр.).

Вице-президент "Энергоатома": Украине нельзя отказываться от атомной энергетики как минимум на ближайшие десятилетия (интервью)

Отказываться от атомной энергетики Украины абсолютно нецелесообразно, как минимум - на ближайшие десятилетия. Это одна из немногих высокотехнологичных и наукоемких отраслей страны, в которой работают очень хорошо подготовленные специалисты. И она жива, – рассказал в эксклюзивном интервью вице-президент НАЭК "Энергоатом" по развитию Герман Галущенко агентству "Интерфакс-Украина".

АвторизацияСоздать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию