План действий правительства в энергетическом секторе Украины (из Плана приоритетных действий правительства, утвержденного распоряжением 1133-р от 9 сентября)

23.09.2020 15:03
нафтогаз , електроенергія , ВДЕ , енергоефективність , вугілля

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год, передает Энергореформа.

Как известно, правительство поручило министерствам и другим центральным органам исполнительной власти: обеспечить выполнение плана действий в границах расходов, предусмотренных в госбюджете на 2020 год; в двухнедельный срок разработать детализированные планы мероприятий.

Ниже приводятся пункты из Плана приоритетных действий правительства, утвержденного распоряжением 1133-р от 9 сентября, действий министерств в энергетическом секторе Украины.

                 Кроки 

      Обгрунтування (підстава)

     Відповідальні за               виконання

    Строк 

  Індикатор виконання

     Очікувані результати

1.         Вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

виконання положень Закону України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

жовтень

прийнято акти Кабінету Міністрів України

вирішення питання погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, яка виникла до 1 липня 2019 року

2.         Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо переходу від товарного механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до фінансового

удосконалення механізму покладення спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕКП

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

врегулювання недоліків механізму спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії, та розвиток ринкових відносин на ринку електричної енергії

3.         Удосконалення процедури проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1175 “Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”

реалізація Закону України від 21 липня 2020 р.
№ 810-IХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

листопад

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення аукціонної моделі підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

4.         Затвердження типової форми договору, що укладається між замовником аукціону та операторами електронних майданчиків

реалізація вимог статті 93 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”

Міненерго

вересень

видано наказ Міненерго

врегулювання відносин між замовником аукціонів з розподілу квот підтримки та операторами електронних майданчиків

5.         Визначення та встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

виконання Указу Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”; реалізація вимог статті 93 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенерго-ефективності
державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)

жовтень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

створення умов для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки

6.         Забезпечення проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки

реалізація вимог статті 93 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”

Міненерго
державне підприємство “Гарантований покупець” (за згодою)
державне підприємство “ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ” (за згодою)

грудень

проведено аукціони з розподілу квоти підтримки

стимулювання розвитку відновлюваної енергетики на конкурентних засадах

7.         Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження заходів щодо розвитку виробництва вітчизняних нафтопродуктів та газових палив України на період до 2025 року

критично низький рівень забезпечення споживачів нафтопродуктів продукцією вітчизняних газо- та нафтопереробних підприємств; необхідність визначення оптимальної моделі розвитку вітчизняної видобувної та нафтопереробної галузі; залежність від одного/кількох джерел постачання нафти; потреба у відновленні та підвищенні ефективності роботи підприємств видобувної та нафто- і газопереробної галузі України; низька потужність системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

грудень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

встановлення сприятливого режиму для освоєння нових покладів вуглеводнів та реалізації видобутої нафтової сировини для підвищення енергетичної безпеки України; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної нафтопереробки;
залучення додаткових фінансових ресурсів та проведення технічного переоснащення, модернізації та збільшення потужностей вітчизняних газо- та нафтопереробних підприємств;
диверсифікація джерел та маршрутів постачання нафти, скрапленого газу та нафтопродуктів; нівелювання коливання світових цін на нафту та зменшення залежності від імпорту нафти і нафтопродуктів;
формування механізму створення запасів нафти та нафтопродуктів;
підвищення рівня задоволення потреб споживачів у якісних нафтопродуктах

8.         Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо корпоратизації державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

виконання Указу Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Фонд державного майна
державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою)

грудень

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження прозорих принципів корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного сектору;
перетворення державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” в акціонерне товариство

9.         Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом

виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

жовтень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

забезпечення операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України, підвищення ефективності режимів функціонування енергосистеми, якості та надійності постачання електричної енергії

10.     Здійснення заходів щодо інтеграції з європейською енергетичною мережею ENTSO-E відповідно до Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи

виконання Указу Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”;
виконання плану заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав ― членів Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1097

Міненерго
Мінфін
державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”
(за згодою)
Мінекономіки
МЗС
НКРЕКП

грудень

забезпечено здійснення відповідних заходів щодо інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з європейською енергетичною мережею ENTSO-E у строки, які визначені планом заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС

покращення показників якості та надійності постачання електричної енергії у процесі об’єднання з європейською системою, разом з підвищенням конкуренції на ринку електричної енергії;
зростанням інвестицій в будівництво інтеграційних мереж, створення нових робочих місць

11.     Затвердження Технічного регламенту природного газу

виконання статей 12 та 18 Закону України “Про ринок природного газу”, пункту 213 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

запровадження механізму технічного регулювання щодо якості природного газу, що відповідатиме європейським і міжнародним стандартам та створить умови для усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечить можливість здійснення незалежного контролю та оцінки відповідності природного газу, призначеного для споживачів України

12.     Реалізація державного інвестиційного проекту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей”

виконання пункту 149 плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497

Міненерго
Мінекономіки
Державний концерн “Ядерне паливо”
(за згодою)
державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (за згодою)

грудень

забезпечено виконання інвестиційного проекту згідно з планом здійснення та фінансування заходів на 2020 рік

забезпечення атомних електростанцій України концентратом природного урану власного виробництва в повному обсязі

13.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2021―2025 роки”

виконання пункту 146 плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

збільшення видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату в обсягах, достатніх для задоволення потреб атомних електростанцій

14.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми “Зняття з експлуатації уранових об’єктів на 2021―2025 роки”

виконання пункту 55 плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Державний концерн “Ядерне паливо”
(за згодою)
державне підприємство “ Східний гірничо-збагачувальний комбінат ” (за згодою)

 

грудень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

здійснення заходів з ліквідації уранового об’єкта, забезпечення екологічної безпеки і зниження забруднення довкілля радіонуклідами природного походження до рівнів, що не впливають на здоров’я людини та довкілля

15.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій

виконання пункту 5 статті 1 Указу Президента України від 13 квітня 2016 р. № 141 “Про додаткові заходи щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 385 “Про схвалення Концепції Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року”;
Директиви Ради 2011/70/ EURATOM від 19 липня 2011 р. про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”
(за згодою)

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

удосконалення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні, підвищення її економічної ефективності шляхом введення в експлуатацію централізованого сховища, зміцнення енергетичної безпеки держави

16.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2021 рік”

виконання статті 12 Закону України “Про ринок природного газу”

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

грудень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

створення страхового запасу природного газу забезпечить виконання Закону України “Про ринок природного газу” в частині забезпечення безпеки постачання природного газу

17.     Розроблення програми реформування вугільної галузі з урахуванням кращого міжнародного досвіду трансформації вугільних регіонів та думки громадян, які проживають у вугільних регіонах

виконання Указу Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”

Міненерго
Мінфін
Мінекономіки
Мінрегіон

грудень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

збалансування системи державного вуглевидобутку, забезпечення його економічно доцільних обсягів;
відновлення конкурентоспроможності державних вугледобувних підприємств;
зниження рівня соціальної напруженості в трудових колективах та регіонах, соціальна інтеграція шахтарів

18.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про енергетичну ефективність”

виконання пунктів 707, 708, 710, 7201, 7206 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106;
приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенерго-ефективності

листопад

подано до Верховної Ради України законопроект

зниження комунальних платежів та забезпечення створення більш комфортних умов проживання, підвищення конкурентоспроможності продукції, створення робочих місць та зменшення витрат коштів платників податків;
досягнення максимального ефекту за кожним напрямом системи енергоефективності (будівлі, промисловість та транспортування/
розподіл енергії)

19.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року”

приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р., виконання пункту 720 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенерго-ефективності

вересень

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України

забезпечення економії енергії кінцевими споживачами, а також суб’єктами, що здійснюють виробництво, транспортування (передачу), розподіл та постачання енергії;
зменшення обсягу видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг населенням, бізнесом та бюджетними установами;
зменшення обсягу викидів парникових газів (CO2)

20.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2021―2025 роки”

запровадження фінансового механізму стимулювання енергоефективності у різних секторах споживання

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенерго-ефективності

жовтень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

досягнення економії енергії та зменшення обсягу видатків населення на оплату комунальних послуг, збільшення конкурентних переваг підприємств завдяки підвищенню енергетичної ефективності виробничих процесів, зростання електромобільності

 

21.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів технічних регламентів щодо енергетичного маркування окремих видів продукції

виконання Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенерго-ефективності

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

забезпечення можливості придбання більш енергоефективних товарів, отримання інформації про енергетичні характеристики продуктів, що споживають енергію

22.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо основних напрямів впровадження “розумних мереж” на період до 2035 року та середньострокового плану заходів з впровадження “розумних мереж” в Україні

виконання пункту 45 плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)

грудень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

провадження єдиної технічної політики щодо впровадження “розумних мереж” в Україні; стимулювання учасників ринку електричної енергії до підвищення ефективності передачі та розподілу електричної енергії, зниження технологічних втрат, зниження індексу середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), індексу середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) та розрахункового обсягу недовідпущеної електричної енергії (ENS)

23.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Інтегрованого плану з боротьби із зміною клімату та розвитку енергетики на період до 2030 року

виконання Указу Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”; досягнення цілей сталого розвитку, зокрема цілей 7 та 13

Міненерго
Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон
Мінінфраструктури
МОН

вересень

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження комплексного підходу до формування енергетичної та екологічної політик;
узгодження розвитку енергетичного сектору України із потребами боротьби із зміною клімату відповідно до вимог законодавства ЄС та практик країн ― членів ЄС, у тому числі принципів Європейської зеленої угоди;
застосування європейських підходів у стратегічному плануванні в енергетичному секторі України

24.     Актуалізація Національного плану зменшення викидів від великих спалювальних установок з визначенням механізму фінансування здійснення таких заходів з урахуванням сучасної практики інвестування

виконання зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, виконання Угоди про асоціацію в частині імплементації Директиви 2010/75/ЄС про промислове забруднення

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін

вересень

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

актуалізація пріоритетів реконструкції, модернізації та технічного переоснащення великих спалювальних установок в умовах нової моделі функціонування ринку електричної енергії згідно із Законом України “Про ринок електричної енергії”

25.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до мереж”

виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції”

Міненерго

грудень

подано до Верховної Ради України законопроект

збільшення рівня газифікації населених пунктів; підвищення ефективності використання газової інфраструктури; запровадження відповідальності операторів газотранспортної або газорозподільної системи за порушення, пов’язані з недотриманням законодавчих вимог щодо забезпечення приєднання споживачів до об’єктів газової інфраструктури

26.     Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Прогнозного паливно-енергетичного балансу України

виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки”, введеного в дію Указом Президента України від 2 грудня 2019 р. № 874

Мінекономіки
Міненерго
Мінфін
Мінрегіон
Міндовкілля

жовтень

затверджено прогнозний паливно- енергетичний баланс України

формування взаємоузгодженої та прозорої системи обліку виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу та споживання (використання) енергоресурсів для обґрунтованого прийняття рішень під час формування і реалізації ефективної державної політики


Читайте також

АвторизацияСоздать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию