Енергетичний фронт: ситуація в сфері ВДЕ критична і потрібен діалог із владою – голова правового комітету АСЕУ Савченко

02.04.2022 13:09
електроенергія , ВДЕ

 

Партнер ЮК "Альтело", голова правового комітету ГС "Асоціація сонячної енергетики України" Ольга Савченко - в колонці для Енергореформи про наслідки обмежень виплат ВДЕ.

 

Війна вносить свої корективи в основоположні механізми роботи держави та загострює виклики, що існували для тієї чи іншої сфери раніше. Зокрема, воєнні дії значно впливають на енергетичний фронт, оскільки під загрозою як технічний аспект роботи енергосистеми, так і фінансова стабільність ринку, на яку впливає ситуація із знищенням бізнесу та неплатоспроможністю населення.
Однак, можна констатувати, що "система" і далі заточена на підтримку рішень, що були актуальними раніше (значно раніше), попри той факт, що з таким сусідом ми завжди матимемо загрозу знищення ланцюгів поставок необхідних паливних елементів і ресурсів та ядерного шантажу, котрий відбувається прямо зараз.
Така констатація базується на тому факті, що, на жаль, попри заклики до країн Європи здійснювати "зелену" трансформацію та позбавлятись таким чином залежності від росії, – українська "зелена" енергетика перебуває на межі знищення.

Перед викладенням конкретних фактів слід розпочати з того, що виробники електричної енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ), як і весь український бізнес, ставлять інтереси та безпеку держави на перше місце.
Сфера відновлювальної енергетики не вимагає будь-яких поступок чи 100% оплати, передбаченої законодавством, однак через розпорядчі документи, що приймаються, виробники з ВДЕ ризикують просто стати банкрутами, а вся галузь може перестати існувати.

Так, 04.03.2022 року Міністерство енергетики України видало наказ № 103 "Щодо проведення розрахунків на ринку електричної енергії", яким державне підприємство "Гарантований покупець" зобов’язано спрямовувати всі кошти, отримані від продажу електричної енергії з ВДЕ, на погашення заборгованості перед ДП "НАЕК "Енергоатом". 

Власне, згідно з наказом № 103 Міненерго було прийнято рішення спрямувати всі кошти, отримані "ГарПоком" від продажу "зеленої" енергії (за ринковими цінами) на потреби генерації іншого типу.

28.03.2022 р. Міненерго опублікувало наказ № 140 "Про розрахунки на ринку електричної енергії", відповідно до якого за результатами продажу електроенергії за перші 10 днів розрахункового місяця розподіл коштів з рахунку "ГарПока" має здійснюватися наступним чином, з такими обмеженнями:

- 15% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021р для СЕС;

- 16% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021р для ВЕС;

- 35% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021р для ГЕС;

- 40% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021р для біогазових станцій;

- 60% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021р для станцій на біомасі.

Всі інші кошти, отримані від продажу "зеленої" генерації розподіляються між НАЕК "Енергоатом" та "НЕК "Укренерго".
Наступної декади розрахунки здійснюватимуться за таким же принципом.

Коментуючи наказ № 140, перш за все хотілося б підкреслити, що попри неймовірні складнощі, держава має хоча б намагатися перебувати в рамках правового поля, оскільки в іншому випадку хаос поглине країну швидше, ніж окупаційні війська.

Зокрема, порядок застосування законодавства та повноважень органів державної влади під час війни регулюється Законом України від 12 травня 2015 року № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону № 389-VIII  Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

За змістом вказаної статті закону № 389-VIII очевидно, що органи державної влади мають чітко діяти в рамках існуючих повноважень та на підставі відповідного законодавства.

Обмеження, що можуть застосовуватися до юридичних осіб органами державної влади, зафіксовані в ст. 8 закону № 389-VIII.

До таких обмежень відносяться трудові повинності, вилучення майна, перепрофілювання підприємств, заборона певних видів діяльності.

У випадку незастосування конкретних обмежень, пунктом 3 частини 1 статті 8 закону № 389-VIII виокремлено загальні обмеження для юридичних осіб. Відповідно до вказаного пункту за умови введення воєнного стану військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням відповідних органів державної влади запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб такі заходи правового режиму воєнного стану як:

  • використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;
  • зміна режиму їхньої роботи;
  • проведення інших змін виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю. 

Тобто, задля уникнення свавілля під час запровадження режиму воєнного стану законодавством чітко встановлено ким і які обмеження можуть бути застосовані, та порядок їх застосування. 

Введення певних обмежень передбачає їх фіксування окремим документом та обґрунтування в частині необхідності для галузі оборони.

Проте, наказом № 140 не запроваджено обмежень для підприємств в сфері ВДЕ, що передбачені законом № 389-VIII, не пояснено доцільність застосованого заходу для сфери оборони, що робить розпорядження про зобов’язання змінити порядок оплати за електроенергію з ВДЕ таким, що не має достатніх правових підстав. 

Окрім того, наказом № 140 не визначено порядок компенсацій підприємствам в сфері ВДЕ за їх позбавлення фінансування та безкоштовну роботу в інтересах певних інших підприємств та період дії обмежень, в зв’язку з чим одностороннє обмеження виплат визначеному колу підприємств повністю протирічать законодавству щодо правового режиму воєнного стану та не могло бути введено Міненерго.

Варто визначити, що з метою урегулювання критичних ситуацій в правовому полі Верховна Рада України проголосувала 24 березня 2022 року Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану (реєстр. №7153).

Згідно з вказаним нормативно-правовим актом Кабінет Міністрів України наділено додатковими повноваженнями для ухвалення швидких рішень нагального характеру в умовах воєнного стану.

Зокрема, за умови відсутності у законах України положень, що визначають особливості вирішення відповідних питань в умовах воєнного стану, КМУ приймає, з дотриманням ст. 64 Конституції України, рішення, серед інших, у сфері енергетики. Однак, протягом двох днів з дати прийняття, таке рішення повинно бути оформлено у відповідний законопроект з його направленням до Верховної Ради.

Однак, в даний момент, очевидно, що навіть вище описана процедура не ініційована та не дотримана, оскільки рішення прийнято не Кабінетом Міністрів України та відповідні зміни до законодавства не направлені на розгляд до законотворців. 

При цьому, зрозуміло, що процедурні питання не такі важливі як питання діалогу та пошуку компромісних рішень.

Рівень виплат для індустрії в розмірі 15%-16% від вартості  відпущеної електроенергії ставить виробника з ВДЕ в умови, за яких підприємство не зможе функціонувати з наступних причин:

  1. У переважної кількості виробників з ВДЕ є кредитні зобов’язання, які, звичайно, не можуть не виконуватися в односторонньому порядку протягом невизначеного періоду часу.
  2. Електростанції не працювали на повну потужність, оскільки постійно отримували команди від "Укренерго" на обмеження генерації по операційній безпеці.
  3. Кожен виробник з ВДЕ несе стовідсоткову відповідальність за небаланси, передбачену законодавством та зокрема постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.04.2019 № 641 "Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною".

Наразі, формула для розрахунків вартості небалансів, враховуючи положення зазначеної постанови, включає не лише недотримання прогнозних показників виробниками, яке є мінімальним, а результати торгової діяльності "ГарПока" та дані щодо обмежень від "Укренерго", які своєю чергою не надаються останнім, або є абсолютно некоректними.

Відповідно, виробники з ВДЕ, скажімо, за лютий, зважаючи на вказані фактори, а тобто не зі своєї вини, отримали акти із сумами відповідальності за небаланси на рівні 16%-35% від вартості всієї електроенергії, яка б мала бути відпущена за місяць.

Законодавством не передбачено право не сплачувати відповідальність за небаланси та більше того така неоплата може призвести до виключення підприємств із балансуючої групи "ГарПока".

  1. Кожне підприємство має такі щомісячні витрати як: виплати заробітної плати, сплата податків, оплата послуг компаній, що обслуговують електростанції, оренда.

Власне, йдеться про ті платежі, які нас закликає робити Уряд задля функціонування економіки. В реальних умовах рівень витрат, які не можуть бути скорочені чи обмежені для підприємств, наприклад, сонячної індустрії, становить мінімум 20% від планового доходу.

Відповідно, враховуючи оплату на рівні 15% від вартості відпущеної електроенергії, виробник з ВДЕ із сонячної індустрії не має можливості повною мірою виконати свої зобов’язання навіть перед обслуговуючими компаніями та працівниками.

Частково зобов’язання можуть бути виконані, за умови, що виробник не погашатиме кредит, посилаючись на форс-мажор, та не сплачуватиме тимчасово, до стабілізації ситуації, відповідальність за небаланси. В іншому випадку підприємства чекає банкрутство протягом 1-2 місяців.

Тож, як висновок можна сказати, що ситуація в сфері ВДЕ критична і ПОТРІБЕН ДІАЛОГ, щоб ціла галузь енергетики не була знищена.
Щоб іноземні інвестори могли транслювати своїм урядам, що заклики України переходити на "зелену" генерацію мають підстави, оскільки Україна ж і сама переходить.

Щоб зрештою працювала економіка, що так необхідно зараз.

Демонізація ж сфери відновлювальної енергетики, яка була нав’язана суспільству певними зацікавленими групами осіб, має залишитися в минулому, бо так званий "надвисокий зелений тариф" всю зиму був нижчим за вартість кіловату, яку сплачували бюджет та бізнес 

І, окрім того, потрібно не лише "фінансувати свою армію, щоб не годувати чужу", але й розвивати  енергетику, щоб не бути заручником терористів.

Слава Україні!

 

 


Читайте також

АвторизацияСоздать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию