Глава АСЭУ Артем Семенишин: НКРЭКУ выходит за рамки своих полномочий, указывая ГарПоку, какие долги погашать, а какие – нет (мнение)

12 янв 2021 17:13:01
электроэнергия , ВИЭ

Директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин 

Історії з накопиченими ДП "Гарантований покупець" боргами перед виробниками з відновлюваних джерел енергії вже майже рік.

За період з березня 2020 року по липень 2020 року включно державне підприємство заборгувало виробникам з ВДЕ за відпущену електроенергію 22,4 млрд грн.

Також державне підприємство не розрахувалось в повній мірі за електроенергію, вироблену у листопаді та грудні 2020 року, – станом на початок січня 2021 ця сума складає до 3 млрд грн. Однак, замість того, щоб якомога швидше вирішити ситуацію із накопиченою ще в першій половині минулого року заборгованістю перед "зеленими" ліцензіатами, яких налічується понад тисячу, НКРЕКП (далі – Регулятор) вже цього тижня своїм рішенням збирається відкласти питання сплати зазначеної заборгованості в довгий ящик.

Асоціація сонячної енергетики України 5 січня 2021 року звернулась з листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови НКРЕКП Валерыя Тарасюка, оскільки в порядку денному засідання НКРЕКП на 6 січня було винесено питання щодо прямої заборони Державному підприємству "Гарантований покупець" сплачувати борги виробникам електроенергії з альтернативних джерел, яка утворилась у березні-липні 2020 року з коштів, позичених для цих цілей НЕК "Укренерго" та  які будуть перераховані в рамках покриття заборгованості останнього перед Держпідприємством. Попри переконливі аргументи з боку виробників електроенергії, з порядку денного НКРЕКП на 13 січня питання щодо обмежень господарської діяльності "Гарантованого покупця" виключено не було.

Ухвалення в ручному режимі рішення НКРЕКП про розподіл коштів, що мають бути отримані суб’єктом господарювання – ДП "Гарантований покупець" в рамках виконання перед ним боргових зобов’язань іншого суб’єкту господарювання – НЕК "Укренерго" не відповідає положенням чинного законодавства, що чітко визначає повноваження та компетенцію Регулятора.
Такий намір НКРЕКП щодо втручання у фінансово-господарську діяльність самостійного суб’єкту господарювання – "Гарантованого покупця" виходить за межі компетенції та повноважень Регулятора, чітко визначених частиною 1 статті 2 та частиною 1 статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Варто наголосити, що Держпідприємство "Гарантований покупець" відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Статуту ДП "Гарантований покупець" №455 від 22.05.2019 року є самостійною юридичною особою, функції з управління якою виконує саме Кабінет Міністрів України.

Цілком очевидно, що встановлення Регулятором зазначених вище обмежень на покриття заборгованості перед виробниками ВДЕ може призвести до банкрутств компаній сфери чистої енергетики або ж до активізації судових позовів як проти Державного підприємства "Гарантований покупець", так і арбітражних спорів проти держави Україна.
Станом на 31 грудня 2020 року було подано 105 господарських позовів про стягнення заборгованості з Держпідприємства, з сумою позовних вимог, що перевищує 1 млрд. гривень. Разом з тим, вже більше 10 інвесторів повідомили Міністерство юстиції України про свій намір звертатись до міжнародних арбітражів з приводу ситуації із заборгованістю та одностороннім ретроспективним урізанням гарантованих Законом «зелених» тарифів.
Схоже на те, що спочатку з боку учасників ринку та профільних асоціацій лунали попередження на адресу Регулятора, а тепер прийшов час активних дій – компанії переходять до активного захисту своїх інвестицій в судовому порядку, в тому числі в міжнародних юрисдикціях.

Інвестори, відверто кажучи, ще з серпня 2020 року і до останнього очікували на інші рішення органів виконавчої влади. Адже згідно взятих на себе Кабінетом Міністрів та НКРЕКП минулого року зобов’язань, останні гарантували погашення боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії відповідно до наступного графіку: 40% у 4 кварталі 2020 року та рівномірне погашення 60% протягом кожного з чотирьох кварталів 2021 року. Однак, з того часу НКРЕКП для виконання взятих на себе зобов’язань в питанні погашення заборгованості фактично нічого зроблено не було, разом з тим, одразу ж на позачерговому засіданні НКРЕКП у суботу 1 серпня 2020 року були знижені "зелені" тарифи всім виробникам.

Більше того, НКРЕКП несвідомо чи свідомо такими діями хоче поглибити кризу на ринку ВДЕ та призвести до повторення критичної ситуації з невиплатами за вироблену електроенергію вже навесні 2021 року, включивши до проекту змін до власної Постанови №641 такі положення, що на 20% зменшать зобов’язання НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" по компенсації з тарифу ОСП. Такі дії Регулятора, на нашу думку, прямо протирічать законодавству України.

Так, Законом № 810-IX визначено шляхи для подолання фінансової кризи, що виникла на ринку платежів з виробниками з ВДЕ, одним з яких є внесення до державного бюджету України видатків на фінансову підтримку Гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, у розмірі не менше 20% прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік.
Регулятор, тлумачачи на власний розсуд вказане положення Закону № 810-IX, вирішив зменшити на 20% вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії для НЕК "Укренерго". Тобто, іншими словами НКРЕКП збирається на 20% скоротити об’єм основних надходжень ДП "Гарантований покупець" для оплати компенсації вартості електроенергії, виробленої з ВДЕ.

Даний крок є таким, що суперечать профільним нормативно-правовим актам, однак був би не позбавлений логіки в цілому, якби положення Закону №810-IX виконувались Урядом. Проте, в Законі України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15 грудня 2020 року №1082-IX не передбачено жодних видатків на покриття дефіциту ДП "Гарантований покупець".

Законом, котрим визначено порядок визначення вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з ВДЕ є безперечно Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (далі – Закон про ринок).
Відповідно до ч. 7 ст. 65 Закону про ринок для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичні обсяги відпущеної електричної енергії суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається у відповідному розрахунковому періоді як:

  • різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку та двосторонніми договорами;
  • різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку та двосторонніми договорами;
  • витрати, пов’язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, споживачів, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
  • витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.

Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором.

Таким чином, положеннями Закону про ринок чітко визначено, з чого складається вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, як вона визначається та що власне формується безпосередньо ДП "Гарантований покупець" і лише затверджується Регулятором.

В рамках Закону про НКРЕКП Регулятор має діяти на підставі Закону про ринок і хоча йому і надані повноваження на затвердження тарифів, вартості певних послуг, тощо, при затвердженні таких цифрових показників Регулятор має керуватись вимогами інших профільних законів.
Регулятор не може переймати на себе права ДП "Гарантований покупець" на розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а лише повинен перевірити чи вона розрахована відповідно до Закону про ринок та Постанови і затвердити її.
Окрім того, зобов’язання Регулятора переглянути вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії ні прямо, ні опосередковано не витікають і з Закону №810-IX. Компенсація витрат ДП "Гарантований покупець" через видатки з бюджету запроваджена як додатковий стимул для оплати виробникам з ВДЕ, оскільки навіть поточної вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії недостатньо для такого погашення.

Тож, наміри Регулятора є дискримінаційними по відношенню до виробників з ВДЕ та протирічать законодавству України.

Зокрема, статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктами 7 та 8 частини 2 статті 3 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII (далі – Закон про НКРЕКП) передбачено, що основними завданнями Регулятора є сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища та створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тож відповідно до основного законодавчого акту, який регулює діяльність НКРЕКП, Регулятор має діяти законно та прозоро, стимулювати виробництво електроенергії з ВДЕ та встановлювати тарифи чи вартість послуг на підставі законодавства та таким чином, щоб останні покривали обґрунтовані витрати суб’єкта ринку.
Але у разі ухвалення Регулятором рішення що є завідомо неправомірним та незаконним, ситуація стане доволі критичною як з правової точки зору, так і для ринку ВДЕ. З правової точки зору Регулятор намагається вийти за межі своїх повноважень для ручного керування ринком.

Тож, закликаємо НКРЕКП відновити діалог з учасниками ринку відновлюваної енергетики щодо найскорішого компромісного вирішення критичної ситуації із заборгованістю перед виробниками з відновлюваних джерел енергії, що загрожує інвестиційному іміджу України та іміджу держави як гаранта взятих на себе зобов’язань.

Читайте также: ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

 


Читайте также

"Укрэнерго" не принимает акты от "ГарПока" на оплату компенсации по зеленым тарифам – суммы необоснованы

НЭК "Укрэнерго" в 2021 году не может принимать акты от ГП "Гарантированный покупатель" из-за необоснованных размеров определенных сумм, передает Энергореформа.

"Киевтеплоэнерго" отремонтирует все 6 энергоблоков на ТЭЦ №5 и №6 в рамках подготовки к зиме

КП "Киевтеплоэнерго" проведет на двух киевских ТЭЦ №5 и №6 текущие и капитальные ремонты оборудования, в том числе всех шести энергоблоков и 11 водогрейных котлов в рамках подготовки энергетических объектов к стабильной работе зимой, передает Энергореформа.

ГФС проводит обыски в "Нафтогазе" по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн

Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн, передает Энергореформа.

АвторизацияСоздать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию