Партнер юркомпанії "Альтело" Ольга Савченко: Нові можливості ВДЕ-генерації за законом про "зелену" трансформацію (колонка)

15.08.2023 14:45
електроенергія , ВДЕ , регулятор

Партнер юридичної компанії "Альтело" Ольга Савченко у колонці для Енергореформи – про нові можливості для виробників електроенергії з ВДЕ після набуття 27 липня чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України" № 3220-ІХ. 

Прийняття Закону є своєчасним – ринок потребував певного нового поштовху, оскільки ситуація з розрахунками та балансуванням набула для виробників катастрофічних масштабів.

Власне положеннями Закону визначено багато варіантів роботи для ВДЕ-генерації поза межами балансуючої групи ДП "Гарантований покупець" (далі – "ГарПок"), і можна сказати, що Закон взагалі має між рядків заклик до виробників виходити на ринок.

То ж для більшості виробників постає питання щодо доцільності виходу з балансуючої групи "ГарПока" і у відповідь на нього можна зазначити наступне.

Насамперед, відповідно до ст. 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" виробники з ВДЕ можуть виходити з балансуючої групи "ГарПока" та повертатись в неї, що фіксується призупиненням дії договору купівлі-продажу електроенергії та її поновленням відповідно.

Також:

  • вихід з балансуючої групи "ГарПока" не може мати наслідком зміну розміру "зеленого" тарифу чи аукціонної ціни;
  • вихід з балансуючої групи можливий з 1-го числа календарного місяця, але не раніше ніж через 20 днів з дати подання заяви про призупинення дії договору купівлі-продажу електроенергії (виходу з балансуючої групи). Поновлення дії договору купівлі-продажу електроенергії (повернення в балансуючу групу) можливе не раніше ніж через 60 днів з дати подання заяви про поновлення дії договору;
  • призупинення дії договору звільняє сторони від зобов’язань продажу та купівлі електроенергії, оплати вартості небалансів, сплати внесків для створення спеціального фонду "ГарПока". Водночас, призупинення дії договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань, що виникли до дати такого призупинення (зокрема, погашення заборгованості сторін).

Окрім того, відповідно до змін, внесених Законом України № 3141-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" відтепер вихід з балансуючої групи можливий не суб’єктно, а об’єктно. Відповідно виробники, що мають декілька черг або станцій можуть вийти на ринок спочатку одним об’єктом, а потім доєднати інші.

Законом додатково визначено, що ті виробники, які вже вийшли з балансуючої групи до введення регулювання цього питання та розірвали договір у зв’язку з відсутністю опції з призупинення мають ті ж права та обов’язки, що і виробники, які призупинили/призупинятимуть договір за новим регулюванням.

Відповідно, виробникам надана можливість поступово виходити на ринок за власним бажанням і повернутись до поточних умов роботи, що робить покидання, скажімо так, "зони комфорту", дуже спокійним та регульованим.

Щодо роботи на ринку, то тут варто акцентувати увагу на тому, що вона вже за наявними опціями та умовами теж може якісно відрізнятись і в законодавчому регулюванні, і в практичній площині від умов, що існували раніше.

Так, наразі готові прийняти в балансуючу групу виробника з ВДЕ та фактично взяти на себе його роботу на ринку з десяток трейдерів, що створює конкуренцію і можливість для виробника отримати більш вигідні умови співпраці.

При цьому, різниця між ціною, що отримуватиме виробник від трейдера та його "зеленим" тарифом компенсуватиметься "ГарПоком" за новим механізмом ринкової премії (feed-in-premium), встановленим Законом.

Вартість послуги (сума різниці, яку отримає виробник) за механізмом ринкової премії за розрахунковий період (місяць) для кожного об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу) визначатиметься в такій послідовності:

  • визначається розрахункова ціна шляхом обрання максимального значення з двох показників: середньозваженого значення індексів ціни на РДН для періоду базового навантаження за розрахунковий місяць та місяць, який йому передує, у торговій зоні "ОЕС України" та середньозваженого значення індексів ціни за двосторонніми договорами, за якими працює виробник;
  • якщо за результатом визначення розрахункової ціни максимальним значенням виявиться середньозважене значення індексів ціни на РДН – вартість послуги визначатиметься як різниця між "зеленим" тарифом і по суті вказаною ціною РДН;
  • якщо за результатом визначення розрахункової ціни максимальним значенням виявиться середньозважене значення індексів ціни за договором, по якому працює виробник, то вартість послуги за механізмом ринкової премії за місяць визначається як різниця між "зеленим" тарифом і коефіцієнтом співвідношення ціни за договором, по якому працює виробник, та ціни РДН.

Відповідно при роботі на ринку з трейдером, що зазвичай пропонує ціну за формулою "РДН мінус певний відсоток", виробник втрачатиме якраз цей відсоток при застосуванні механізму ринкової премії.
Водночас, отримання стабільної зрозумілої оплати компенсує втрату 10% (базова ставка трейдерів) від "зеленого" тарифу .

Разом з тим, слід зазначити, що Закон не містить умов для забезпечення покриття вартості послуги за механізмом ринкової премії в витратах "ГарПока", і це наводить на думку, що вартість послуги ставатиме заборгованістю.

З іншого боку, враховуючи рівень цін РДН – ця заборгованість буде меншою ніж та, що створюється з поточним рівнем виплат за "зеленим» тарифом.

При цьому, Законом запроваджено низку способів максимізувати ціну, яку можливо отримати на ринку.

Серед іншого, внесенням змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" зафіксована можливість для виробників з ВДЕ, які вийшли з балансуючої групи "ГарПока", укладати договори про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел з споживачами, електропостачальниками або трейдерами.

Загалом цей механізм по свої суті є укладенням контрактів на різницю, які вже давно поширені як форма співпраці в інших країнах. Саме поняття в законодавстві України було введено ще в серпні минулого року, але в Законі зафіксовано окремо – конкретно для виробників з ВДЕ.

Тут варто зазначити, що виробники з ВДЕ чи не одна з небагатьох категорій, які таким механізмом можуть скористатися, оскільки у них є економічно зрозумілий для  окупності та функціонування об’єкта тариф, який вони можуть визначити як індикатив і працювати за ним.

Так, виробники можуть продавати електричну енергію по двосторонніми договорами кінцевим споживачам, отримавши, звичайно, попередньо відповідну дозвільну документацію.

Паралельно, при укладенні такого договору та фіксації стабільної планової ціни виробник та споживач можуть укласти договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію.

Суть цього договору полягає в тому, що виробник з ВДЕ та контрагент фіксують в ньому індикативну ціну на ринку електроенергії та її допустимі для сторін коливання.

У випадку, якщо індикативна ціна на ринку менша, ніж нижній граничний рівень індикативної ціни за контрактом – контрагент доплачує виробнику з ВДЕ різницю між нижнім рівнем індикативної ціни та індикативною ціною на ринку.

У випадку, якщо ціна є вищою – виробник з ВДЕ доплачує контрагенту різницю між верхнім рівнем індикативної ціни та індикативною ціною на ринку.

Мінімальний строк дії такого контракту становить 1 рік, а максимальний строк не зафіксовано. Також, в рамках контракту сторони мають визначити, який об’єм електроенергії може бути зарегульовано, з умовою, що такий об’єм не може перевищувати кількість МВт-год, що була відпущена виробником, передбачити періодику застосування договору, порядок оплати та інші умови, необхідні сторонам.

Також, за умови проведення всіх необхідних робіт з приєднання виробники відповідно до новел Закону можуть відпускати електроенергію "суміжним об’єктам".

Зокрема, Законом дозволяється діючим виробникам здійснювати забезпечення електроенергією власні підприємства, що розташовані на одній земельній ділянці з об’єктом генерації та об’єкти інших власників, що розташовані на суміжних ділянках за умови організації приєднання та необхідного обліку.

У цьому випадку лінія, що з’єднує виробника та споживача не вважається прямою, а спожита власними або суміжними установками електроенергія є ресурсом, спожитим на власні потреби.

Водночас, живлення власних електроустановок за рахунок електроенергії з зовнішніх мереж ОСП чи ОСР та електроенергії об’єкта генерації не допускається.

Зміна "джерела" живлення дозволяється з початку наступної розрахункової доби, окрім випадків необхідності зміни в зв’язку із надзвичайною ситуацією.

Для об’єктів когенерації потужністю до 20 МВт за погодженням з органами місцевого самоврядування додатково передбачена опція здійснення електрозабезпечення електроустановок об’єктів критичної інфраструктури.

Отож, підсумовуючи та відповідаючи на питання щодо доцільності виходу з балансуючої групи "ГарПока" можна резюмувати: при поточній ситуації з виплатами за "зеленим" тарифом, умовами, які пропонує ринок, цінами на РДН та новелами Закону спробувати працювати поза її межами варто, адже у будь-якому разі повернутись до поточних умов роботи завжди можливо.


Читайте також

"Укренерго" 21 травня відмовилася від обмеження енергопостачання з 11:00 до 17:00 через сонячну погоду

НЕК "Укренерго" скасувала з 11:00 до 17:00.раніше анонсовані на всю добу 21 травня обмеження енергопостачання населення і промислових споживачів в усіх регіонах, передає Енергореформа.

Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися протягом всієї доби 21 травня – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" попереджає про запровадження 21 травня графіків погодинних відключення електкроенергії для промисловості та населення впродовж всієї доби по всій території України, передає Енергореформа.

ДСНС фіксує збільшення кількості пожеж з відключеннями е/е через неправильне користування альтернативними джерелами живлення

Кількість пожеж в Україні з початком використання генераторів і резервних джерел е/е, до чого вдаються споживачі з відключенням світла, одразу значно зростає, передає Енергореформа.

АвторизацияСоздать аккаунт


Авторизация

Возникла ошибка авторизации!
Извините, возникла ошибка авторизации. Пожалуйста, попробуйте еще раз (в окне социальной сети вам необходимо подтвердить авторизацию), или попробуйте авторизоваться через другую социальную сеть.

Пожалуйста проверьте свою почту
и перейдите по ссылке,
чтобы завершить свою регистрацию
на сайте.

Комментарий отправлен на модерацию